Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • Sporządza akty notarialne;
  • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • Sporządza poświadczenia;
  • Doręcza oświadczenia;
  • Spisuje protokoły;
  • Sporządza protesty weksli i czeków;
  • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Joanna Prus

ul. Świebodzka 2/1
50-046 Wrocław

tel./fax +48 71 372 38 71
tel. +48 71 342 57 55
kom. +48 600 411 393

mail: joanna.prus@op.pl